Вашият матрак може да действа като радиационна антена

Може да се изненадате да разберете, че матракът, на който лежите може всъщност да действа като радиационна антена. Това е проблем, защото всички знаем, че антената ще разшири електромагнитни вълни, и някои електромагнитна радиация е свързано с някои видове рак. Едва ли някои би искал да прекара една трета от живота си лежейки в електромагнитно поле, но това е точно това, което правите, ако матрак съдържа някакъв метал в състава си. Нататък Вашият матрак може да действа като радиационна антена