Интеграция на Еконт в онлайн магазин и защо

Имате онлайн магазин и се замисляте за интеграция на Еконт в онлайн магазин?!

Ако вече сте поръчали изработка на онлайн магазин, то добре е да помислите за Интеграция на Еконт.

Фирма „elenkov.net“ предоставя професионални услуги в областта на ИТ интеграцията. Нашите решения позволяват на онлайн магазините и другите клиенти да започнат да работят по-ефективно.

Интеграция на Еконт в онлайн магазин и защо

ИТ интеграцията е насочена към автоматизиране на процеса на обмен на данни между етапите на бизнес процесите. Поради това се намалява времето за обработка на документите, извършва се тяхната формализация и стандартизация. Услугата позволява да организирате високоефективен обмен на данни между участниците в бизнеса, което намалява разходите за външна обработка.

За удобство на клиентите, чрез Интеграция на Еконт в онлайн магазин ще бъде осигурена възможност за достъп до популярни CMS-системи. За да направите това, не е нужно да губите ценно време или средства. Достатъчно е да се свържете с ИТ специалисти.

Обръщайки се към студио за уеб дизайн и изработка на сайтове, получавате бързо решение на проблемите.

Защо интеграция на Еконт в онлайн магазин

Максималното удобство за мениджъра и персонала е от изключително значение.

Услугите за интеграция на ИТ са съществен принос за подобряване цялостната производителност на екипа и ефективността на всеки отделен служител. Информацията за всички позиции на продуктите, предвидени в асортимента на онлайн магазина, се събира на една платформа. В каквито и специализирани софтуерни операции да се изпълняват, винаги ще имате достъп до текущите данни. Това ще помогне многократно да повишите нивото на обслужване, да спестите от ненужни процедури, да намалите потока на документи и да реагирате бързо на пазарните промени.

ИТ интеграция и отчитане

Готови безплатни модули за интеграция и набор от възможности, в които по всяко време може да следите областта на доставка, наличните видове доставки, тарифен калкулатор и други полезни функции.

Обмен на данни – ftp, https, vpn, csv, dbf, mdb, xls, xml. Обменът на данни е програмиран според графика / събитие / фон. Възможен е напълно автоматичен режим (без нужда от личен персонал).

Стандартно отчитане в съответствие със закона

Пълен набор от складови, оперативни и счетоводни отчети.

Доклади за изпратени пратки, плащания и връщания

Стандартните отчети се предоставят ежедневно или съгласно друг договорен график.

Статистика на поръчките, плащанията и връщанията

Ще видите статистиката на продажбите в контекста на градовете и регионите за всеки период, връщате статистически данни с причини за връщане (повече от дузина причини са стандартни) и друга полезна информация, за която може да не сте мислили преди. Отчита се всяка подробност за вашата задача.

Конкурентно предимство е максималната прозрачност на бизнес процесите. Модерните технологии, облачните IT-решения ви позволяват да превърнете един склад и логистика от черни кутии в ясни етапи на цялостния процес, които могат да бъдат контролирани с нивото на детайлност, което смятате за необходимо.

Вашият онлайн магазин ще може да получава  максимално полезна информация не само при поискване, но и директно от вградената интегрираната система.

Интеграцията на Еконт има много положителни аспекти, като:

асортимент и контрол на запасите;

автоматично обновяване на информацията, баланс на стоки;

прехвърляне на всички поръчки от информационната база данни към системата и обратно, в реално време;

отчитане на всеки клиент, надеждност и прозрачност на всички събрани данни;

ускоряване на бизнес процесите като цяло, повишаване на “гъвкавостта” на онлайн магазина и неговата “способност за оцеляване” в постоянно променящите се условия.

Всички софтуерни и технически решения се потвърждават от реалната практика с партньори в цялата страна.

За да получите подробни съвети по интеграция на Еконт в онлайн магазин, свържете се с мениджърите по изработка на сайт elenkov.net.

Scroll to Top