Защо ви е нужно почистване на дворове и засаждане на дървета

Много собственици на вили и къщи с дворове не са съвсем наясно: Как корените на дървета причиняват разрушаване на сградите. Почти всички пукнатини във времето оказват огромно влияние на земните пластове. Такива се разместват и могат да нанесат трайни вреди на къщата. Именно тези пукнатини водят до други нарушения целостта на стени и покрива. Дори най-невероятните пукнатини трябва да бъдат ремонтирани навреме, за д не се допусне проникване на влага, студ и съответно по-сериозни поражения по сградите.

Важно е и редовното почистване на дворове и парцели от всички паднали листа, отстраняване на изгнили дънери, рязане на клони и пр.

Дори ако имате възможност да избирате, огледайте добре терена, преди да планирате, какъвто и да е строеж. Разбира се това нещо трябва да започне само след направен и одобрен проект, но дори и преди да сте стигнали до него е важно да имате почистени дворове.

Не се препоръчва строене върху песъчливи терени, защото те са водопропускливи и при тях много лесно се разместват земните пластове. Най-доброто решение е глинеста местност. Глинестите почви отблъскват водата и са необходими дост години, докато започне фатално разместване.

Важно е да се следи и за стените на къщата и да се прави контролна проверка. Ако един път ремонтирате пукнатини и се появяват нови на същото място, най-добре е да се консултирате със специалист.

Как да предотвратим поражения

Преди да започнете какъвто и да е ремонт или строеж, трябва да помислете за всичко. От извозване на отпадъци, до преценка на какво разстояние се намират корените на дърветата, докъде могат да достигнат, дали мога сериозно да навредят на новата постройка и пр. Съществуват различни правила за садене на дръвчета. Основното, което трябва да бъде спазено е дълбочината на корените. Тя не бива да застрашава сградите в бъдеще, когато се разпространява около ствола.

На второ място по важност е видът на земните пластове. Вече има различни карти, на които могат да се видят видовете почви в отделните местности и райони. Важно е да се обърне внимание на влажността на почвата. На местата, където тя е достатъчна, дърветата няма да пускат дълги корени, а да я търсят, т.к. тя е навсякъде около тях.

Scroll to Top