Крие ли рискове хъркането

Отдавна се смята, че хъркането може да е симптом на т. нар. сънна апинея (нарушаване дишането по време на съня). Към очевидните опасности от това заболяване, специалистите по медицина и учени добавят риска от развиване на пневмония. Според тях, колкото по-изразена е апинеята, толкова рискът става по-висок.

Според д-р Винсънт И-Фонг Су и д-р Куан Та Чу от полумологично отделение на болница в Тайван, сънната апинея е независим фактор, който провокира появата на пневмония.

Резултатите, които двамата доктори поучили показват правопропорционална зависимост между тежестта на апинеята и риска от заболяването на белите дробове.

Нарушенията на съня водят до блокиране на горните дихателни пътища, прекратявайки временно достъпа на кислород по време на сън. Според учените това увеличава риска от аспирация или преминаването на съдържимото в гърлото към белите дробове. Тъкмо това учените посочват като причина за повишаване на вероятността от развитие на пневмония.

Резултатите продължили цели 11 години. В тях взели участие 34 100 пациента, от които 7 хил. страдали от сънна апинея, а останалите 27 хил. не. В експеримента, учените стигнали до извода, че 9% от участниците с апинея  развиват пневмония, докато в другата група те са едва 8%. Наред с това станало ясно, че развилите пневмония са все хора на възраст с множество други заболявания – на сърцето, нарушения в паметта или захарен диабет.

Всички тези данни са любопитни, но все още не е доказана пряката причинно-следствена връзка между апинеята и пневмонията. Изследването е само едно от многото доказателства в изследванията на хъркането. Всички те показват, че хъркането е сериозно заболяване , което не бива да се подценява.

Всеки, който страда от хъркане може да се обърне и към личния си лекар, за да получи оптимални съвети и програма за лечение.

Scroll to Top