Вредители на тиквените култури

Сред вредителите на тиквените култури често се среща листната въшка, голи охлюви, молци, белокрила пеперуда, попово прасе, кърлеж и други.

Листната въшка силно поразява краставиците, тиквички, дини, патладжан и други растения. Съществуват много видове въшки, но често се среща листната въшка (черната). Тези смучещи насекоми, са много малки, не повече от 1,5-2мм. През зимата възрастните насекоми и личинки се намират в основата на овчарската торбичка, дивата ряпа, синап и др. През пролетта тя се храни с тези растения.  Размножаването на въшката започва през пролетта при температура около 12 градуса. След това тя се пренася на тиквените култури. Предимно колониите на въшките се разполагат на ниско по листата. В периода на нейното масово размножаване листата, а дори и стеблата, цветовете и завръза биват буквално облепени от въшки. Листата се свиват, цветовете и листата опадат, растенията растат зле. Урожая не само се понижава, а дори може и изобщо да го няма и накрая растенията умират. Особено бурно се размножа въшката, когато има влажно и умерено топло време.

Мерки, борба и профилактика

Отстранете остатъците и унищожете плевелите в областта на отглеждането на тиквените култури. Есента веднага след събиране на урожая трябва да се прекопае почвата. Важно е да не допуснете появяването на въшки, за това постоянно преглеждайте растенията – с тези вредители да се борите, е трудно. Първите се появили насекоми може да измият във вода  – това е проверен способ.

При незначително количество въшките могат да се напудрят с пресята пепел през марля или смес от цигарена пепел в съотношение 1:1. Преди пудренето трябва да полеете или опресните растенията само с вода, тогава пепелта по-добре ще прилепне към листата. Старайте се да обработвате щателно ниската част на листата и почвата около растенията, където ще падат вредителите. Двадесет минути  след обработката почвата трябва да се разрови, като преди това се унищожават падналите насекоми. Щателно огледайте обработените растения отново. Ако единични екземпляри са останали на листата, повторете обработката след 3-5 дена (не повече).

Можете да поръсите с пепел растителен екстракт (луга). Затова към 200 г. дървесна пепел добавете 50 г. настърган сапун, за по-добро прилепване, процедете настройката и долейте 10л вода. Опръсквайте, когато е топло, но вечерта, на ниско и на върха, старайте се да овлажните ниските части на листата. Обработката повторете при необходимост. Добър резултат ще даде опръсканите растения, като на (1 кг малко нарязана свежа трева се залива в кофа с вода и се оставя  5-7 часа на слънце), процедете и опръскайте тиквените култури (едновременно с тях обработете сливите и къпините).

Събаряне на сгради и демонтаж на конструкции

Началната работа на демонтажа се явяват покривните покрития. Технологичният процес включва разрез на многослойните покривни рулони на отделни парчета, след което се натоварват в контейнери и се преместват в бункери или се извозват със самосвали. Сортировката на материала от покривното покритие и изолацията се транспортират за последващо рециклиране. Следващия етап се явява демонтажа на конструктивните покривни елементи — парапетен и покривен плит. Техния демонтаж се осъществява чрез пробиване на отверстия с помощта на кернообразователи за последващо поставяне на разпорни анкери и други крепежни елементи. При това заваръчните съединения на детайлите се разрязват с механични средства или газозаваръчни способи.

Демонтажа на покривния плит открива достъп към възловите съединения на стенните и вътрешни носещи прегради. За тяхното освобождаване се прилага временно укрепване на демонтираните конструкции отвън и отвътре на стените с използване на инвентарни подкоси и скоби. Укрепването на подкосите се осъществява също с използването на разпорни анкери.

Най-рационален се явява демонтажа по клетки на жилищни кооперации: отначало се освобождава външния панел от връзките на вътрешните стени и се извършва разглобката. В качество на укрепващо средство се използва траверса, осигуряваща захвата на панелите на междинната част. След нейният наклон по външната страна под ъгъл 15~20* се достига разрушаване на силите на сцепление в хоризонталният шев, след което се премества в свободно помещение, с готовност към мястото за складиране.

Използването на захватните устройства във вид на гъвкави кабели помагат за осъществяване на демонтажа на вътрешните стенни панели.

При демонтажа трябва да бъде осигурена надеждността и устойчивостта на отделните елементи и части на зданието от въздействие на собствената маса и временните (снегови, ветрови и др.) натоварвания, което се постига чрез съблюдаване на последователността на демонтажа.

При демонтажа трябва да се предвиди възможността за повторно използване на демонтираните елементи и да се складират на такива позиции така, че да се осигури удобна подготовка към последващ монтаж.

Разрушаването на фундамента (сборни, монолитни и др.) трябва да се извършват от такива бригади или звена, които използват същите механизми и при демонтажа на надземната част на сградата.

Най-разпространеният начин за разрушаване на фундаменти е, чрез помощта на хидравлични инструменти. За това се използват хидро чукове и къртачи, които са способни да създадат огромен натиск на ограничена площ, което води към раздробяване дори на най-якостните материали. За разрязване на армиращите елементи на стоманобетонни фундаменти се използват хидравлични ножици, което значително облекчава ръчното разрушаване на тези фрагменти, да не говорим, че почти е невъзможно тяхното разрушаване с механични способи.

Естествено, демонтажа на фундамента няма да мине и без значителен ръчен труд. При това с най-популярните инструменти, използвани от работниците се, явяват устройствата с елмазно рязане. Те позволяват да се изпълнят много точно демонтажните работи, които са недостъпни за много габаритна техника. Освен това съществуват и специални стенорезни машини, които при необходимост могат да се справят и с фундаменти с големи размери. Избора на средствата при демонтажа се извършват в зависимост от конкретните условия на работа. По-рядката технология на разрушаване на фундаменти се явява пробивно-взривните работи или пробиването с използването на специални смеси, поставяйки ги в неговата основа чрез направа на отверстия. При демонтажа на фундаменти чрез подобни способи се налагат ограничени изисквания към безопасността на работа. Прилагането на взривни работи в пределите на града е много ограничено, защото се налага точен разчет на липса на съседни сгради и съоръжения.

Участъците, на които се разрушават съоръжения и се демонтират комуникации, подлежи на постоянен съответен надзорен контрол. Той трябва да отговаря с изискванията на «Благоустройството на територията»: всички съоръжения, които са планирани за събаряне трябва да бъдат изнесени, а траншеите да бъдат засипани и трамбовани, като бъде организирана система за извозване, а растителният грунт трябва да бъде събран и укрепен. При завършване и издаване на обекта трябва да бъдат изпълнени всички цикли на планираните демонтажни и земни работи.